Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:56

"Kluseczki"

Sk³adniki:
2 szklanki m±ki
2 jajka
0.5 ³y¿eczki soli
2 ³y¿ki wody

Sposób wykonania:

M±kê przesiaæ do miski, wlaæ jajka roztrzepane z sol± i wod±, zagnie¶æ ciasto. Wyrabiaæoko³o 5 minut, a¿ stanie siê jednolite i elastyczne. Podzieliæ na 4 czê¶ci, z ka¿dej czêsci utoczyæ wa³eczek grubo¶ci o³ówka, pokroiæ na kawa³ki d³ugo¶ci 3 cm. Gotowaæ w osolonej wodzie, a¿ wyp³yn±, odcedziæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email