Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:52

"Placuszki gryczane"

Sk³adniki:
1.5 dag dro¿d¿y
1 ³y¿ka cukru
0.75 szklanki ciep³ej wody
2.5 szklanki ciep³ego roso³u lub mleka
2 szklanki m±ki gryczanej
2 jajka
1 ³y¿eczka soli
3 ³y¿ki mas³a
olej do sma¿enia

Sposób wykonania:
Dro¿dze rozetrzeæ z cukrem, wymieszaæ z ciep³± wod±. Odstawiæ na 5 minut. Nastêpnie rozczyn wymieszaæ ze szklank± roso³u lub mleka i szklank± m±ki gryczanej, przykryæ, pozostawiæ w ciep³ym miejscu, a¿ ciasto podwoi sw± objêto¶æ. Jajka ubiæ z sol± do bia³o¶ci, dok³adnie wymieszaæ ze stopionym mas³em, pozosta³ym roso³em, pozosta³± m±k± i ciastem dro¿d¿owym. Olej rozgrzaæ na patelni, k³a¶c ciasto ³y¿k±, sma¿yæ na z³oty kolor z obu stron. Mo¿na podawaæ ze stopionym mas³em i ¶mietan±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email