Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:40

"Krokiety ziemniaczane z miêsem"

Sk³adniki:

12 ziemniaków
2 jajka
4 ³y¿ki sto³owe smalcu
3 ³y¿eczki do herbaty m±ki
3 ³y¿ki sto³owe tartej bu³ki
4 ³y¿ki sto³owe ¶mietany
sól

Sposób przygotowania:

Starte surowe ziemniaki odcisn±æ,dodaæ 1 jajko oraz sól i wymieszaæ.Z masy ziemniaczanej formowaæ niewielkie kulki,nape³niaæ je farszem miêsnym,panierowaæ w m±ce,jajku i tartej bu³ce,a nastêpnie podsma¿yæ,u³o¿yæ w brytfannie,polaæ roztopionym mas³em i udusiæ.Przed podaniem polaæ ¶mietan±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 :):)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email