Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:38

"Jab³ka zawijane w ciasto"

Sk³adniki"
1 kg jab³ek (najlepiej antonówki)
4 szklanki m±ki
1 paczka mas³a
1 p³aska ³y¿eczka soli
1 ³y¿ka cukru pudru
2 ³y¿eczki cukru waniliowego
1 szklanka kwa¶nej ¶mietany
2 dag dro¿d¿y
0.5 szklanki mleka
3 jajka

Sposób wykonania:
Jab³ka obraæ, podzieliæ na æwiartki, wykroiæ gniazda nasienne, maczaæ w cukrze pudrze wymieszanym z cukrem waniliowym. Dro¿d¿e namoczyæ w mleku, jak podrosn± dodaæ m±ki wsypanej do miski, wymieszaæ, odstawiæ ¿eby podros³o. Dodaæ 2 jajka, ¶mietanê, rozpuszczone mas³o, wyrobiæ rêk±. Podsypaæ m±kê na stolnicê ciasto rozwa³kowaæ, kroiæ na kwadraty, w ka¿dy w³o¿yæ æwiartkê jab³ka, zalepiæ ciasto, obtoczyæ w jajku i cukrze. U³o¿yæ na blasze wysmarowanej mas³em i wysypanej tart± bu³k±, piec w dobrze nagrzanym piekarniku (oko³o 180 C), a¿ bêd± rumiane.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email