Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:33

"Chrust ziemniaczany"

Sk³adniki:

6-7 ziemniaków
3 szklanki m±ki
1-2 jajka
0,3 szklanki oleju
sól

Sposób wykonania:

Ugotowane ziemniaki przepu¶ciæ przez maszynkê po czym zmieszaæ z m±k±,¿ó³tkami i ubitymi bia³kami.Uzyskan± masê cienko rozwa³kowaæ,a nastêpnie pokroiæ na ma³e romby i ka¿dy przeci±æ w ¶rodku.Sma¿yæ je we fryturze.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 :):)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email