Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 01:34

No po tak mi³ym wstêpie to nie wypada mi nic innego jak….

Ser w panierce
20 g ¿ó³tego sera,
Bu³ka tarta,
2 jajka,

Rozbiæ jaja na miseczkê…, zabe³taæ. Pokroiæ ser w plasterki (ok. 1-2 cm) i namoczyæ w rozbitych jajach, a nastêpnie obsypaæ bu³k± tart±.
Nastêpnie sma¿yæ na patelni, a¿ ser zacznie siê rozp³ywaæ

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email