Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

admin
Keymaster
Posted on 9 marca 2005 at 01:12

Sernik z ros±:

1 kg. sera.
1/2 szkl. oleju.
1 szkl. mleka.
1 szkl. cukru.
1 budyñ ¶mietankowy.
2 ca³e jaja, 4 ¿ó³tka.
olejek cytrynowy, odrobina skórki z cytryny.

Je¿eli nie mamy gotowego sera mielonego to nale¿y go zmieliæ, dodaæ pozosta³e produkty i ca³o¶æ zmiksowaæ. Nie martwcie siê ¿e masa serowa wysz³a wam za rzadka tak ma byæ. Wcze¶niej robimy kruchy spód:

ciasto:

30 dag. m±ki.
10 dag cukru.
15 dag margaryny.
2 ¿ó³tka jedno ca³e jajko.
³y¿eczka proszku do pieczenia.

Zagnie¶æ kruche ciasto, roz³o¿yæ na blasze 40 na 25 cm. wy³o¿onej papierem do pieczenia. Na to wylaæ nasz± masê serow± i piec- ja piekê termoobieg 160 st. 60 min.Z bia³ek które zosta³y po masie serowej robimy rosê:

rosa:

4 bia³ka.
1 szkl. cukru.
2 opakowania wiórek kokosowych.

Bia³ka z cukrem ubijamy na sztywn± pianê i mieszamy z kokosem. Pianê rozk³adamy na gor±cym cie¶cie (upieczonym) i zapiekamy ok. 15 min. W ten sposób powstaje nam lekki i bardzo smaczny sernik. Zarêczam ¿e nawet ci co nie lubi± pieczonych serników zjedz± go z przyjemno¶ci±.

Placek W³oski:

5 jab³ek.
1 szkl. cukru.
1 szkl. ulubionych bakalii.
3 jaja.
2 szkl. m±ki, ³y¿eczka proszku do pieczenia, ³y¿eczka sody.

Jab³ka kroimy w kostkê i zasypujemy cukrem. Zostawiamy w lodówce ok. 30 min. Nastêpnie wbijamy 3 jaja, m±ke, proszek, sodê, bakalie.Mieszamy drewnin± ³y¿k± i wylewamy do w±skiej blaszki. Pieczemy.Prosty, szybki,smaczny.

Piernik z jab³kami:

kostka margaryny.
2 szkl. m±ki.
1,5 szkl cukru.
p³aska ³y¿eczka proszku do pieczenia i sody.
4 ugotowane jab³ka (pó³ s³oiczka przecieru jab³kowego).
4 jajka.
przyprawa do piernika.

Margarynê rozpu¶ciæ, ostudziæ, przelaæ do miseczki. Dodawaæ pozosta³e sk³adniki. Ciasto to wymaga dok³adnego wymieszania sk³adników.W zale¿no¶ci od przyprawy do pierników- jedne s± z kakao inne bez, wyjdzie nam bardziej murzynkowaty piernik lub mniej. Jeszcze prostsze, szybsze i smaczniejsze od poprzedniego ciasta.

Sa³atka z zielonego groszku z jajami:

1 puszka zielonego groszku.
2 pory lub seler.
1 jab³ko.
majonez.
sok z cytryny.
2 jaja ugotowane na twardo.

Groszek os±czyæ.Pory lub seler umyæ obraæ, obgotowaæ, pokroiæ w koskê. Jab³ko umyæ,obraæ, zetrzeæ-du¿e otwory. Wszystko wymieszaæ z majonezem. Przyprawiæ sol±, cukrem,cytryn±. Przybraæ cz±stkami jaj.

Sa³atka z kalafiora:

Kalafior w³o¿yæ do wrz±cej, osolonej i os³odzonej wody, ugotowaæ. Miêkki odcedziæ, ostudziæ podzieliæ na ró¿yczki, skropiæ sokiem z cytryny polaæ majonezem posypaæ pietruszk±. Mo¿na podawaæ jako samodzielne danie lub przystawkê.

Surówka z bia³ej kapusty:

1/2 g³ówki kapusty, sól.
1 ogórek.
2 winne jab³ka.
1/2 ¶redniego selera.
1-2 czerwone papryki.
majonez, cukier, natka pietruszki.

Kapustê poszatkowaæ, osoliæ. Ogórek, jab³ka, seler umyæ, obraæ, zetrzeæ na tarce. Paprykê wydr±¿yæ, pokroiæ w cienkie paski. Wszystkie sk³adniki wymieszaæ z majonezem.Przyprawiæ. Podawaæ jako dodatek do dañ podstawowych, np. z odsma¿onymi kopytkami.

Kiszona kapusta z pomarañcz±:

1/4 kapusty.
1 du¿a pomarañcza.
1 ³y¿ka rodzynków, posiekanych orzechów w³oskich.
majonez, natka pietruszki.

Kapustê kiszon± drobno pokroiæ. Pomarañczê obran± pokroiæ na ma³e cz±stki.Dodaæ rodzynki razem z orzechami i majonez. Posypaæ natk±.

Sa³atka z kukurydzy:

1 puszka kukurydzy.
sól, marynowane grzybki lub pieczarki, korniszony.
1/2 szkl. majonezu, 1 ³y¿ka musztardy,cukier, posiekany koperek.

Kukurydzê odcedziæ.Grzybki i korniszony-pokrojone wymieszaæ z majonezem utartym z musztard± dodaæ do kukurydzy, przyprawiæ, posypaæ koperkiem. Podawaæ jako przystawkê.

Surówka marchew z selerem:

4 marchewki.
2 jab³ka.
1 ¶redni seler.
sól, cukier, sok z cytryny.
1/2 szkl. ¶mietany.

Obran± i umyt± marchew zetrzeæ na tarce- du¿e otwory podobnie jab³ka i seler.Wszystko wymieszaæ, przyprawiæ dodaæ sok z cytryny i ¶mietanê. Pyszne jako dodatek do miês.

Mizeria z serem po pastersku.(wreszcie!)

40 dag. ogórków ¶wie¿ych, sól.
1 ma³a cebula.
15 dag. bia³ego sera, pieprz.
1/2 szkl. ¶mietany, posiekany koperek, g³ówka posiekanego czosnku.

Ogórki obrane pokroiæ w drobn± kostkê, osoliæ, odlaæ sok. Dodaæ drobno posiekan± cebulê, wymieszaæ z pokruszonym serem, dodaæ czosnek lepiej go wycisn±c przez praskê. Wymieszaæ ze ¶mietan±.Mo¿na je¶æ z pieczywem na drugie ¶niadanie lub kolacjê.

Ogórkowe ³ódeczki:

4 ¶wie¿e ogórki.
pêczek rzodkiewek.
pêczek szczypiorku.
1 jajo ugotowane na twardo.
majonez lub ¶mietana,sól, sa³ata.

Ogórki obraæ, przekroiæ wzd³u¿, wydr±¿yæ. Rzodkiewki i szczypiorek drobno posiekaæ, jajo te¿. Wszystkie sk³adniki wymieszaæ z gêstym majonezem lub ¶mietan±.Przyprawiæ sol±.Nape³niæ ³ódeczki.U³o¿yæ na li¶ciach sa³aty, podawaæ jako przek±skê.

Paprykowa sa³atka z pomidorami:

4 papryki.
2 cebule.
2 pomidory.
sól, pieprz, olej, ocet winny lub sok z cytryny.
10 dag. ¿ó³tego ostrego sera.

Papryki pokroiæ w poprzeczne paski, cebulê w piórka, pomidory w grub± kostkê. Sk³adniki wymieszaæ. Przyprawiæ sol±, pieprzem, olejem, octem lub sokiem z cytryny.Posypaæ startym na tarce serem, podawaæ z pieczywem na kolacjê.

Surówka z pomidorów z jajami:

4 pomidory.
1 jajo ugotowane na twardo.
sól, pieprz, posiekany szczypiorek.
1/3 szkl. ¶mietany.

Pomidory pokroiæ w plasterki, posypaæ sol± i pieprzem. Jajo posiekaæ, razem ze szczypiorkiem dodaæ do ¶mietany i zalaæ ni± pomidory. Je¶li kto¶ uwielbia majonez to te¿ go mo¿e dodaæ. Swietne na kolacjê.Przepisy zosta³y nades³ane na Drug± edycjê konkursu Pychotki przez ga¼dzinê. SMACZNEGO!

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email