Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Edyta
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 20:06

[b]Ziemniaczki faszerowane pieczone w ognisku lub na grilu[/b]

Sk³adniki:
10 ziemniaków
10 cienkich, d³ugich plastrów boczku
1 kostka miêsa mielonego ( 25 dag)
1 cebula
czosnek
natka pietruszki
vegeta
sól
pieprz
papryka
olej do sma¿enia
folia aluminowa
mas³o

[b]Sposób wykonania:[/b]
Ziemniaki bardzo dobrze umyæ i wytrzeæ do sucha. Przeci±æ na pó³ Wydr±¿yæ z obu stron, Po³owê wydr±¿onych ¶rodków drobno posiekaæ. Drug± po³owe przenaczyæ do innych celów. 1 cebulê obraæ i drobno posiekaæ. Na patelnie wrzuciæ najpierw cebulê potem miêso mielone przyprawione veget±, sol± i pieprzem oraz posiekane ziemniaki . Podsma¿yæ oko³o 2-3 minut, na koñcu dodaæ posiekan± natkê pietruszki. Zdj±æ farsz z patelni i na³o¿yæ do wydr±¿onych ziemniaczków. Ziemniaki zamkn±æ i natrzeæ veget±. Zawin±æ w boczek i ca³o¶æ w foliê aluminiow±. Piec na grillu lub w ognisku. Podawaæ z mase³kiem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email