Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Edyta
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 19:51

[b]Ziemniaczki faszerowane[/b]

Sk³adniki:
10 ziemniaków ( podobnej wielko¶ci jajowate, nie "kuliste")
1 kostka miêsa mielonego ( 25 dag)
1 cebula
czosnek
natka pietruszki
vegeta
sól
pieprz
olej do sma¿enia
mas³o
koperek

Sposób wykonania:
Ziemniaki bardzo dobrze umyæ i wytrzeæ do sucha. Odci±æ oko³o 1/3 z ka¿dego ziemniaka (z d³u¿szej strony, wzd³u¿). Wydr±¿yæ wnêtrze. ¦ciête wierzchy obraæ i posiekaæ drobno, wydr±¿ony ¶rodek te¿. Cebulê obraæ i drobno posiekaæ. Na patelnie wrzuciæ najpierw cebulê potem miêso mielone przyprawione veget± i pieprzem oraz ziemniaki. Podsma¿yæ ale nie za mocno, na koñcu dodaæ posiekan± natkê pietruszki i wyci¶niêty czosnek. Zdj±æ farsz z patelni i na³o¿yæ do wydr±¿onych ziemniaczków. W³o¿yæ do rozgrzanego do 200 stopni C piekarnika na oko³o 60 minut. Podawaæ z sa³atami. Przy podaniu na gor±cy ziemniak k³adzie siê jeszcze pó³ ³y¿eczki mas³a i dodatkowo posypuje koperkiem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email