Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Edyta
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 18:54

[b]Jajka faszerowane z koperkiem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
8 jajek
1 i 1/2 ³y¿ki kwa¶nej ¶mietany
1 ³y¿ka koncentratu pomidorowego
koper
sól
pieprz

[i]Sposób wykonania:[/i]
Jajka ugotowaæ na twardo, obraæ, przeci±æ wzd³u¿ na pó³. ¯ó³tka rozetrzeæ ze ¶mietan± i koncentratem. Doprawiæ sol± i pieprzem. Dodaæ posiekany koperek. Mas± wype³niæ po³ówki ugotowanych jajek. Po³o¿yæ na sa³acie i przybraæ np. czerwon± i ¿ó³t± papryk±.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email