Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Katarzyna
Participant
Posted on 9 lutego 2005 at 23:01

jak szaleæ to szaleæ …teraz drink: POT GORYLA :blink:

60ml ciemnego rumu
gor±ca woda
³y¿eczka cukru br±zowego
odrobina mas³a
ga³ka muszkato³owa

wsypaæ cukier do ogrzanej szklanki i wlaæ wrz±c± wodê do 2/3 wysoko¶ci.Dodaæ rum,wymieszaæ. Na powierzchni po³o¿yæ ma³y kawa³ek mas³a i opruszyæ ga³k±.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email