Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Edyta
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 23:08

[b]Sa³atka z buraków i orzechów[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
1 du¿y ugotowany burak
1/2 malego surowego buraka
orzechy w³oskie
z±bek czosnku
posiekany szczypiorek
2 ³y¿ki oleju rzepakowego

[i]Sposób wykonania:[/i]
Buraki zetrzeæ ( ugotowany i surowy). Czosnek zmia¿d¿yæ i dodaæ. Dolaæ 2 ³yzki oleju rzepakowego. Wszystko dok³adnie wymieszaæ. Wierzch posypaæ obranymi i pokruszonymi orzechami w³oskimi oraz odrobin± posiekanego szczypiorku.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email