Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 21:15

Parfait kokosowe

Sk³ad:
4 ¿ó³tka
2 bia³ka
7 ³y¿ek cukru pudru
300 ml mleka
200 ml mleczka kokosowego (z puszki)
do dekoracji: plasterki kiwi lub cz±stki mandarynek

Sposób wykonania:
Bia³ka ubiæ na pianê, dodaæ 2 ³y¿ki cukru pudru i znów ubiæ na sztywno. ¯ó³tka utrzeæ z pozosta³ym cukrem pudrem, wlaæ mleko obydwu rodzajów, wymieszaæ, dodaæ pianê i znów lekko wymieszaæ. Wstawiæ na 3 godz. do zamra¿alnika, a nastêpnie roz³o¿yæ do salaterek lub pucharków i udekorowaæ owocami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email