Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Edyta
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 19:49

[b]MAZUREK[/b]

[i]Skladniki:[/i]
Ciasto:
1,5 szkl. m±ki
3/4 margaryny
1 jajo i 2 ¿ó³tka,
0,5 szkl.cukru pudru
1/2 p³askiej ³y¿eczki proszku do pieczenia
malutka szczypta soli.
Masa:
2 s³odkie pomarañcze
pó³ cytryny
1 szkl. cukru pudru

[i]Sposób wykonania:[/i]
Z podanych sk³adników szybko zagnie¶æ ciasto. Wstawiæ do lodówki na 1 godz. Nastêpnie rozwa³kowaæ na placek o grubo¶ci 0,5 cm.
W³±czyæ piekarnik na 200 stopni C. Blachê wy³o¿yæ papierem, przenie¶æ ciasto. Brzegi ciasta podwin±æ do góry. Piec ok.25 min. Cytrynê i pomarañcze wyszorowaæ pod bie¿±c± wod±. Zalaæ je wrz±c±wod± i odstawiæ na 10 min. Wyj±æ, osuszyæ. Przekroiæ na pó³.(uwaga: drug± po³ówkê cytryny od³o¿yæ do innych celów). Usun±æ pestki i zemleæ wraz ze skórka. Sma¿yæ w garnku z cukrem pudrem na ma³ym ogniu stale mieszaj±c, a¿ masa zgêstnieje. Jeszcze ciep³± roz³o¿yæ na upieczonym spodzie. Pozostawiæ do ostygniêcia. Udekorowaæ wg uznania.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email