Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Edyta
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 19:27

[b]ROGALIKI[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
3,5 szkl. m±ki
5 dag ¶w.dro¿d¿y
1 margaryna
2 jaja
6 ³y¿ek mleka
4 czubate ³y¿ki cukru
1 ³y¿ka cukru waniliowego.
Nadzienie: marmolada lub jab³ka czy wi¶nie
Lukier: 3 ³y¿ki cukru

[i]Sposób wykonania:[/i]
W garnku rozpu¶ciæ margarynê. Dodaæ cukier, waniliê, mleko. Rozmieszaæ i wlaæ roztrzepane jaja i jeszcze raz wymieszaæ. Na m±kê rozkruszyæ dro¿d¿e , wlaæ jeszcze ciep³a masê.Wyrabiaæ rêk± ok. 5 min. Sch³odziæ 3 godz.w lodówce. Wyj±æ, rozwa³kowaæ na grubo¶æ 0,5 cm. Wykrajaæ trójk±ty o wys. 12cm i podstawie 5 cm. Na trójk±ty nak³adaæ nadzienie , zwijaæ. U³o¿yæ je na nat³uszczonej blaszce w odstêpach 4 cm. Pozostawiæ do wyro¶niêcia. Wyro¶niête posmarowaæ jajem i piec na jasno-z³oty kolor. Jeszcze ciep³e polukrowaæ.
Lukier : 3 ³y¿ki cukru gotowaæ w 3 ³y¿kach wody

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email