Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 14:45

Sorbet jadodowy

Sk³ad:
15 dkg mro¿onych jagód
4 dkg cukru
1,5 szklanki jogurtu
sok z jednej cytryny
2 ³y¿eczki ¿elatyny
bia³ko

Sposób wykonania:
Owoce, cukier, jogurt i sok z cytryny zmiksowaæ. ¯elatynê namoczyæ w zimnej wodzie, gdy nasi±knie odlaæ nadmiar wody i rozpu¶ciæ na ma³ym ogniu w 4 ³y¿kach gor±cej wody. Mieszaj±c, stopniowo dodawaæ do masy owocowej. Bia³ko ubiæ na sztywn± pianê i ostro¿nie wymieszaæ z mas± owocow±. Wstawiæ do zamra¿arki.Gdy sorbet prawie stê¿eje(ok 2 godzin) wyj±æ i dok³adnie wymieszaæ. Wstawiæ z powrotem do zamra¿arki i zaczekaæ, a¿ znów zamarznie.Podawaæ z syropem miêtowym i lodami waniliowymi..

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email