Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Katarzyna
Participant
Posted on 11 lutego 2005 at 22:29

Nale¶niki ze szpinakiem
1 szklanka m±ki
2 ³y¿ki otr±b pszennych
1 szklanka mleka
1 jajko
1 szklanka wody
sól

nadzienie:
50 dag mro¿onego szpinaku
3 ³y¿ki gêstej ¶mietany
2 ³y¿ki posiekanych orzechów w³oskich
3 z±bki czosnku
3 ³y¿ki startego ¿ó³tego sera
2 ³y¿ki mas³a
1 ³y¿ka otr±b pszennych
ga³ka muszkato³owa, sól, pieprz
³y¿ka soku z cytryny
Przygotowaæ ciasto – dok³adnie wymieszaæ wszystkie sk³adniki, zostawiæ na pó³ godziny.

Na patelniê wrzuciæ rozmro¿ony szpinak i lekko odparowaæ. Dodaæ czosnek, sól, pieprz, ga³kê muszkato³ow± i sma¿yæ przez 5 minut mieszaj±c od czasu do czasu. Wrzuciæ otrêby, orzechy, wlaæ sok z cytryny i ¶mietanê, wymieszaæ i dusiæ przez 2 minuty. Zd±æ z ognia i przestudziæ.
Odstawione ciasto wymieszaæ i usma¿yæ nale¶niki. Ka¿dy nale¶nik posmarowaæ mas± szpinakow± i zwin±æ w rulon. Naczynie ¿aroodporne wysmarowaæ mas³em i u³o¿yæ w nim nale¶niki. Posypaæ serem i zapiec w piekarniku.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email