Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Katarzyna
Participant
Posted on 11 lutego 2005 at 14:56

Pieczarki sma¿one w g³êbokim t³uszczu
1.5 kg ma³ych pieczarek
4 ³y¿ki m±ki
2 jaja
10 dkg tartej bu³ki
cytryna pokrojona w ósemki
0,5 szklanki majonezu
olej , sól
Pieczarki umyæ i wysuszyæ, obtoczyæ w m±ce, jajku i bu³ce.Sma¿yæ 3 min. Wymieszaæ z majonezem z sol± i jogurtem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email