Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:53

Marmolada z wi¶ni z wiórkami kokosowymi
Sk³ad:
1 kg wi¶ni
1/2 kg cukru
opakowanie fixu ¿eluj±cego
6 dkg wiórków kokosowych
1/2 cytryny

Sosób wykonania:
Wi¶nie oczy¶ciæ, umyæ, os±czyæ i wydrylowaæ. Zmiksowaæ i gotowaæ przez 10 minut.
Wymieszaæ z wiórkami kokosowymi, sokiem z cytryny, cukrem, fixem ¿eluj±cym i gotowaæ jeszcze przez 3 minuty. Gor±c± marmoladê prze³o¿yæ do czystych s³oików.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email