Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:34

Zupa ze ¶liwek
Sk³ad:
1 kilogram ¶liwek
2 ³y¿ki m±ki
2 ³y¿ki ¶mietany

Sposób wykonanania:
Rozgotowaæ w wodzie ¶liwki, przecedziæ przez sito, zaprawiæ ¶mietan± z m±k± i zagotowaæ. Podawaæ z grzankami z bu³ki

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email