Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:26

Ry¿ zapiekany z pomidorami
Sk³ad:
50 dkg ry¿u
1,5 kg ¶wie¿ych pomidorów
1/4 litra oliwy
3 ³y¿ki wody
sól
pieprz
2 z±bki czosnku
natka pietruszki
10 czarnych oliwek
p³aska ³y¿eczka bazylii

Sposób wykonanaia:
Pomidory obraæ ze skórki, usun±æ pestki i pokrajaæ w kawa³ki, ca³o¶æ podzieliæ na dwie równe czê¶ci. Ry¿ ugotowaæ na pó³twardo, wyp³ukaæ, ods±czyæ i wymieszaæ z du¿± gar¶ci± posiekanej natki pietruszki oraz pokrojonymi na drobne kawa³ki oliwkami. Jedn± czê¶æ pomidorów, wymieszaæ i rozgnie¶æ z 2 ³yzkami oliwy, 2 ³y¿kami wody, ³y¿eczk± bazylii, sol±, pieprzem i wyci¶niêtym czosnkiem. Nastêpnie wymieszaæ tê masê z po³ow± ilo¶ci ry¿u i w³o¿yæ do naczynia do zapiekania posmarowanego oliw±. Na tê wartwê w³o¿yæ resztê ry¿u i warstwê pozosta³ych pomidorów. Polaæ reszt± oliwy i wstawiæ do ¶rednio nagrzanego piekarnika na ok. 30 min

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email