Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:21

Broku³y zapiekane
Sk³ad:
12 kromek bia³ego chleba
ok. 25 dkg mro¿onych broku³ów
8 jajek
2 fili¿anki przegotowanego mleka
³y¿ka cebuli pra¿onej
35 dkg sera cheddar
1,5³y¿eczek papryki
³y¿ka sto³owa natki pietruszki

Sposób wykonania:
Poci±æ chleb na centymetrowe kostki, po³o¿yæ kostki chleba w du¿ym rondlu, na to warstwê broku³ i wszystko posypaæ serem. Wymieszaæ jajka z mlekiem, cebul± i pozosta³ym serem. Polaæ sosem broku³y i chleb. Przykryæ i ch³odziæ przez noc.
Posypaæ papryk± i piec bez przykrycia ok. 50-60 minut. Posypaæ pietruszk±.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email