Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:16

Kurki po sabaudzku

Sk³ad:
1 kg ¶wie¿ych kurek
15 dkg wêdzonego boczku
olej
2 cebule
1 ³y¿ka mas³a
3/4 szklanki ¶mietany
15 dkg twardego sera
posiekana naæ pietruszki
sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Grzyby oczy¶ciæ, op³ukaæ pod bie¿±c± wod± ( nie moczyæ ), osuszyæ, przekrajaæ na po³ówki. W rondlu przesma¿yæ na oleju pokrojony w du¿± kostkê boczek, dodaæ kurki i sma¿yæ 10 min. Cebulê drobno posiekaæ, dodaæ do grzybów i dusiæ 15 min. na ma³ym ogniu pod przykryciem, dodaj±c naæ pietruszki. W ma³ym rondelku rozgrzaæ mas³o, dodaæ utarty ser i ¶mietanê. Mieszaj±c, trzymaæ na ma³ym ogniu tak d³ugo, a¿ powstanie gêsty sos. Sosem zalaæ grzyby i podawaæ bardzo gor±ce z ziemniakami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email