Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:02

Indyk egzotyczny

Sk³ad:
70 dkg piersi z indyka
2 wyszorowane szczoteczk± pomarañcze
12 dkg ry¿u
1 paczka przyprawy zio³owej do drobiu
2 m³ode pory
1 cebula
2 ³y¿ki ziaren zielonego pieprzu
1 ly¿ka mas³a lub margaryny
1-2 ³y¿ki jasnej zasma¿ki
sól
pieprz
plastry pomarañczy do przybrania

Sposób wykonania:
Miêso umyæ i osuszyæ, natrzeæ ze wszystkich stron pieprzem i sol±. Nagrzaæ piekanik do 200 st. i po³o¿yæ miêso na ruszt. Pod ruszt pod³o¿yæ blachê na sp³ywaj±cy sos. Piec oko³o 50 minut. Podczas pieczenia polewaæ miêso wod±. Cebulê obraæ, pokroiæ na cz±stki i u³o¿yæ na blasze pod rusztem. W czasie, gdy miêso siê piecze, obraæ pomarañcze tak, aby nie pozostawiæ bia³ej skórki, na b³onach. Cz±stki pomarañczy obraæ dok³adnie z b³on, a z pozosta³o¶ci wycisn±æ sok.
Ry¿ wrzuciæ do wrz±cej, osolonej wody i gotowaæ na bardzo ma³ym ogniu ok 18-20 minut. Dodaæ zio³a. Pory oczy¶ciæ i pokroiæ wzd³u¿ na æwiartki. Poddusiæ je w odrobinie osolonej wody, ok 10 minut. Ods±czyæ.
Sos: Przelaæ przez sito wywar z pieczeni. Dodaæ sok z pomarañczy i ziarna pieprzu, zagotowaæ. zagê¶ciæ zasma¿k±. Dodaæ obrane cz±stki pomarañczy.
Przed podaniem na chwilkê zanurzyæ w gor±cym sosie pory. Na pó³misku po³o¿yæ pory i upieczone filety indyka i polaæ odrobin± sosu. Potrawê przybraæ plastrami pomarañczy. Do tego podaæ oddzielnie sos i ry¿.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email