Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 01:58

Indyk z brzoskwiniami

Sk³ad:
1 kg piersi z indyka
1 puszka brzoskwiñ w syropie
2 ¶wie¿e brzoskwinie ewentualnie 2 soczyste jab³ka
1/3 kostki mas³a
odrobina oliwy z oliwek
majeranek, vegeta, sól, pieprz

Sposób wykonania:
Z puszki z brzoskwiniami odlaæ oko³o 1/3 syropu. Miêso umyæ i oczy¶ciæ z ¿y³ek i chrz±stek. Nastêpnie natrzeæ spore kawa³ki miêsa veget±, majerankiem i pieprzem. Zalaæ syropem z brzoskwiñ, (tym odlanym z puszki), dodaæ ³y¿kê oliwy z oliwek, dok³adnie wymieszaæ i zostawiæ pod przykryciem na oko³o 1,5 godziny.
Nagrzaæ piekarnik do 180. Wysmarowaæ ¿aroodporne naczynie mas³em i w³o¿yæ namoczone miêso.Piec przez oko³o 45 minut, tak, aby miêso siê zarumieni³o. Podpieczone miêso wyj±æ i zalaæ oliw±, reszt± syropu z puszki, dodaæ pokrojone ¶wie¿e owoce, i ponownie wsadziæ do piekarnika. Piec oko³o 30-40 minut.
Podawaæ przybrane brzoskwiniami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email