Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 00:01

Kurczak po chiñsku

Sk³ad:
2 piersi kurczaka obrane ze skóry
i ko¶ci
1/4 fili¿anki wina ry¿owego
1/4 fili¿anki bulionu drobiowego
2 ³y¿ki imbiru
1 ³y¿ka wyci¶niêtego czosnku
czerwona papryka pokrojona w paseczki
2 marchewki pociête w paski grubo¶ci pó³ cm
pêdy bambusa (pó³ puszki)
3 cebule pociête w piórka
2 ³y¿eczki oleju sezamowego
2 ³y¿ki sto³owe lekkiego sosu sojowego
sól i pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Obie piersi kurczaka przeci±æ na pó³ i ka¿d± po³ówkê w poprzek (otrzymamy w miarê cienkie plastry miêsa). Natrzeæ odrobin± soli, i potrzymaæ na parze przez 5 do 7 minut. Od³o¿yæ, aby przestyg³y i poci±æ w cienkie paseczki (grubo¶ci ok. 1/2 cm).
Dressing: Do miski wlaæ bulion drobiowy, wino ry¿owe, imbir, czosnek, olej sezamowy, sos sojowy i wymieszaæ.
Po³owê dressingu wlaæ do rondla i podgrzaæ, dodaæ czerwon± paprykê, marchewkê, pêdy bambusa, cebulê i gotowaæ ok. 2 minuty.
W osobnej misce wymieszaæ kurczaka z warzywami i pozosta³± po³ow± dressingu. Doprawiæ sol± i pieprzem wed³ug smaku. Podawaæ z ry¿em na sypko

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email