Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 23:45

Zupa – krem z ¿ó³tego sera

Sk³ad:
2 ³y¿ki mas³a
¶rednia cebula
2 ³y¿ki m±ki
700 ml bulionu z kurczaka
700 ml mleka
50 dag sera ¿ó³tego
sól
¶wie¿o zmielony bia³y pieprz

Sposób wykonania:
T³uszcz roztopiæ w du¿ym rondlu. Dodaæ posiekan± cebulê i dusiæ mieszaj±c, a¿ bêdzie miêkka i szklista.Ca³y czas mieszaj±c, dodawaæ po trochu m±kê. Nastêpnie wlewaæ stopniowo bulion i mieszaæ, a¿ zupa zacznie gêstnieæ. Wlaæ mleko i ci±gle mieszaj±c zagotowaæ. Zupê zmiksowaæ lub przetrzeæ przez sitko. Wlaæ z powrotem do garnka. Dodaæ starty ser i przyprawy. Podgrzewaæ powoli i mieszaæ a¿ ser siê rozpu¶ci. Uwa¿aæ, aby krem siê nie zagotowa³. Podawaæ z grzankami

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email