Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 22:12

Dressing kremowy

Sk³ad:
pó³ ³y¿eczki soli
1 ³y¿ka m±ki
³y¿eczka ostrej musztardy
³y¿ka cukru
³y¿ka mas³a
2 ¿ó³tka
3/4 fili¿anki kremówki
1/4 fili¿anki octu

Sposób wykonania:
Zmiksowaæ m±kê, sól, musztardê i cukier. Dodaæ mas³o i wymieszaæ. Ubiæ. Podczas ubijania dodaæ ¿ó³tka jajek. Na koñcu dodaæ kremówkê i na koñcu ocet. Prze³o¿yæ do ma³ego garnuszka i podgrzewaæ na parze a¿ sos zgêstnieje. Sch³odziæ i podawaæ zimny.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email