Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 22:10

Francuski dressing

Sk³ad:
1/2 fili¿anki oliwy
ma³a obrana cebulka
1/4 ³y¿eczki musztardy
1/2 ³y¿eczka papryki
1/2 ³y¿eczka soli
ma³a papryka
1 ³y¿ka cukru lub miodu
2 krople sosu Worcestershire
1 ³y¿ka soku z cytryny

Sposób wykonania:
Zmiksowaæ wszystkie sk³adniki razem a¿ sos bêdzie g³adki. Trzymaæ w ch³odnym miejscu.
Aby sos by³ ³agodniejszy mo¿emy pomin±æ cebulkê, sos Worcestershire i musztardê. A zamiast soku z cytryny mo¿na u¿yæ octu jab³kowego.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email