Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:58

Pomidorowy sos Pesto
Sk³ad:
18 dkg suszonych pomidorów
3 fili¿anki gotowanej wody
2 ³y¿ki orzechów piniowych
2 du¿e z±bki czosnku
2/3 fili¿anki ¶wie¿o startego parmezanu
1/4 fili¿anki pietruszki
3 ³y¿ki wytrawnego bia³ego wina

Sposób wykonania:
Pomidory w³o¿yæ do wrz±cej wody. Odstawiæ na godzinê, a¿ pomidory bêd± miêkkie. Pomidory osuszyæ zostawiaj±c pó³ fili¿anki wody z pomidorów. Zmiksowaæ orzeszki i czosnek. Dodaæ pomidory, bazyliê, ser i pietruszkê i zmiksowaæ.Stopniowo dodawaæ pozostawion± wodê z pomidorów i wino. Zmiksowaæ a¿ sos bêdzie g³adki. Przechowywaæ w lodówce.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email