Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:55

Oregano pesto

Sk³ad:
2,5 fili¿anki szpinaku
2 fili¿anki ¶wie¿ych li¶ci oregano
1 fili¿anka ¶wie¿ej posiekanej pietruszki
2 ³y¿ki ¶wie¿o startego parmezanu
2 ³y¿ki pistacji
4 ³y¿eczki soku z cytryny
1/4 ³y¿eczki soli
2 du¿e z±bki czosnku

Sposób wykonania:
Zmiksowaæ wszystkie sk³adniki bez oliwy. Nastawiæ mikser na najni¿sze obroty i stopniowo dodawaæ oliwê. Miksowaæ a¿ sos bêdzie g³adki. Prze³o¿yæ do s³oiczka, szczelnie zakrêciæ i przechowywaæ w lodówce

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email