Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:53

Zio³owy sos pesto
Sk³ad:
2 ³y¿ki pra¿onych orzechów piniowych
2 du¿e z±bki czosnku
2 fili¿anki szpinaku
3/4 fili¿anki ¶wie¿ej posiekanej pietruszki
1/2 fili¿anki ¶wie¿ych li¶ci oregano
1/4 fili¿anki ¶wie¿ych li¶ci tymianku
1/4 fili¿anki ¶wie¿ego szczypiorku
2 ³y¿ki ¶wie¿o startego parmezanu
1/4 ³y¿eczki soli
2 ³y¿ki oliwy extra vergin

Sposób wykonania:
Zmiksowaæ orzeszki i czosnek, dodaæ pozosta³e sk³adniki bez oleju i zmiksowaæ. Nastawiæ mikser na najni¿sze obroty i stopniowo dodawaæ oliwê. Miksowaæ a¿ sos bêdzie g³adki. Prze³o¿yæ do s³oiczka szczelnie zakrêciæ i przechowywaæ w lodówce.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email