Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:51

Sos pesto do makaronu z bazyli±

Sk³ad:

2 ³y¿ki pra¿onych orzeszków-pine
2 du¿e z±bki czosnku
3/4 fili¿anki ¶wie¿ych li¶ci bazylii
2 ³y¿ki startego ¶wie¿ego parmezanu
2 ³y¿eczki soku z cytryny
3 ³y¿ki oliwy extra virgin

Sposób wykonania:
Do miksera wrzuciæ orzeszki, czosnek i zmiksowaæ, dodaæ li¶cie bazylii, ser i sok z cytryny i zmiksowaæ. Nastawiæ mikser na najni¿sze obroty i stopniowo dodawaæ oliwê. Miksowaæ a¿ sos bêdzie g³adki. Prze³o¿yæ do s³oiczka i trzymaæ w lodówce.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email