Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:29

Jaja faszerowane

Sk³ad:
6 jaj
majonez
szczypiorek
sok z cytryny
ogórek
pó³ czerwonej papryki
pomidor
puszka tuñczyka w sosie w³asnym
pó³ dymki
³y¿ka kaparów
twaro¿ek naturalny
kawa³ek pora
sól
cukier i pieprz

Sposób wykonania:
Ugotowaæ jaja na twardo, obraæ ze skorupki i w³o¿yæ do jajniczek, ¶ci±æ czubki i ³y¿eczk± ostro¿nie wyj±æ ¿ó³tka. Nape³niæ bia³ka poni¿ej podanymi farszami i ka¿de jajko udekorowaæ listkiem pietruszki.
Farsz majonezowy: Utrzeæ 2 ¿ó³tka z 3 ³y¿kami majonezu kieleckiego i dodaæ posiekany szczypiorek.
Farsz paprykowy: Bardzo drobno posiekaæ ogórek, pó³ czerwonej papryki, pomidora i kawa³ek pora. Skropiæ sokiem z po³owy cytryny, dodaæ szczyptê cukru, soli i pieprzu.
Farsz z tuñczyka: dwa ¿ó³tka dodaæ do tuñczyka z puszki, dodaæ ³y¿kê majonezu i przyprawiæ sokiem z cytryny i pieprzem.
Farsz z kaparami: 3 ¿ó³tka utrzeæ z 2 ³y¿kami twaro¿ku naturalnego i 2 ³y¿kami majonezu. Przyprawiæ do smaku sol± i pieprzem. Posiekaæ kapary i po³ówkê ¶redniej wielko¶ci dymki i wymieszaæ wszystko

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email