Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:25

Glazurowane cebulki

Sk³ad:
35 dkg malutkich, jednakowej wielko¶ci cebulek
2 dkg mas³a
5 dkg cukru pudru
150 ml bulionu drobiowego
sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa

Sposób wykonania:
Obraæ cebulki i oczy¶ciæ. Rozpu¶ciæ mas³o w grubym rondlu, wrzuciæ cebulki i piec je, tak aby by³y delikatnie zbr±zowione. Cebulki musz± byæ równomiernie opieczone, ale nie przypalone. Oprószyæ je cukrem pudrem i opiekaæ dalej ca³y czas poruszaj±c rondlem. Podgrzewamy tak d³ugo cebulki na bardzo ma³ym ogniu, a¿ pokryj± siê lepkim, glazurowym sosem. Wlaæ bulion i od czasu do czasu potrz±saæ rondlem, dalej podgrzewaj±c na ma³ym ogniu tak d³ugo, a¿ woda wyparuje i utworzy siê rodzaj syropu oblepiaj±cego cebulki. Na koñcu doprawiæ szczypt± soli, pieprzu i ga³ki muszkato³owej.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email