Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:22

Jajka po szkocku

Sk³ad:
6 jajek ugotowanych na twardo
225 g miêsa mielonego
ostra papryka w proszku
¶wie¿o starta ga³ka muszkato³owa
1 ³y¿ka posiekanej natki pietruszki
ga³±zka tymianku
25 g m±ki
sól, czarny pieprz (ziarna)
1 jajo (roztrzepane)
bu³ka tarta
t³uszczu do g³êbokiego sma¿enia

Sposób wykonania:
Jaja ugotowaæ . Sch³odziæ i ostro¿nie obraæ ze skorupki.
Wymieszaæ miêso mielone z zio³ami i przyprawami, podzieliæ je na 6 równych porcji.
Wymieszaæ m±kê z odrobin± soli i pieprzu. Obtoczyæ jajka w tej m±ce i "ubraæ" w miêso mielone, tworz±c równomiern± i szczeln± pow³okê wokó³ jaja. Jaja spanierowaæ: obtoczyæ w ubitym jajku i nastêpnie w bu³ce tartej.
Rozgrzaæ t³uszcz i sma¿yæ a¿ panierka nabierze z³otej barwy. Wyj±æ i osuszyæ z nadmiaru t³uszczu w papierowym rêczniku.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email