Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 9 lutego 2005 at 20:19

Banana Heaven
2 banany
cynamon
2 ³y¿ki br±zowego cukru
mas³o
1/2 szklanki ¶wie¿ego soku z pomarañczy
50ml rumu

Mas³o rozpu¶ciæ na patelni. Dodawaæ cukier mieszaj±c na ma³ym ogniu, potem cynamon i banany pokrojone w æwiartki. Jak ca³o¶æ zacznie skwierczeæ wlaæ sok , zwiêkszæ ogieñ, potem rum i podpaliæ. Gotowe gdy siê wypali.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email