Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 9 lutego 2005 at 13:26

Sa³atka Babie Lato
2 jab³ka
2 gruszki
kilka wêgierek
sok z cytryny
ki¶æ winogron
³y¿ka cukru pudru
gar¶æ orzechów w³oskich
kieliczek bia³ego wina deserowego

Umyæ owoce.Jab³ka i gruszki obraæ i potroiæ w kostkê. Skropiæ sokiem z cytryny. ¦liwy pokroiæ w æwiartki a winogrona w po³ówki. Wymieszaæ owoce z cukrem. Polaæ winem i posypaæ posiekanymi orzechami. Pyyyyyycha!!

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email