Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:44

"Szarlotka bez pieczenia"

Sk³adniki:
1 opakowanie budyniu ¶mietankowego
5-6 ³y¿ek ¿elatyny
2 ³y¿ki mas³a
0.25 l mleka
4-5 ³y¿ek cukru pudru
0.5 kg winnych jab³ek
1 szklanka bitej ¶mietany

Sposób wykonania:
¯elatynê zalaæ 6-8 ³y¿kami zimnego mleka. Resztê mleka zagotowaæ, dodaæ 2 ³y¿ki mas³a i ugotowaæ budyñ. Gdy nieco ostygnie, utrzeæ go z cukrem i rozpuszczon± ¿elatyn±. Jab³ka obraæ, zetrzeæ na tarce, wymieszaæ z cukrem, dodawaæ porcjami do budyniu. Masê prze³o¿yæ do tortownicy, wstawiæ na 1-2 godziny do lodówki. Zimne ciasto prze³o¿yæ na talerz i przyozdobiæ bit± ¶mietan±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email