Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:37

"Pascha"

Sk³adniki:
0.5 kg ¶wie¿ego, bia³ego sera
3 ¿ó³tka
1 kostka mas³a
0.5 szklanki cukru pudru
1 laska wanilii
10 dag rodzynków
1 szklanka gêstej ¶mietany
2 ³y¿ki skórki cytrynowej
szczypta soli

Sposób wykonania:
Ser zmieliæ i prze³o¿yæ do makutry. Dodaæ ma³ymi porcjami mas³o, ¿ó³tka, cukier i ucieraæ drewnian± pa³k± tak d³ugo, a¿ masa stanie siê puszysta. Wlaæ ¶mietanê i ucieraæ jeszcze przez kilka minut. Dodaæ rodzynki i posiekan± skórkê cytrynow±. Jeszcze raz dok³adnie wymieszaæ. Masê prze³o¿yæ do formy i wstawiæ do lodówki na oko³o 4 godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email