Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:31

"Biszkopt z owocami:"

Sk³adniki:
4 jajka
1 ³y¿ka cukru
4 ³y¿ki cukru pudru
3 ³y¿eczki gor±cej wody
1 ³y¿ka m±ki ziemniaczanej
3 ³y¿ki m±ki pszennej
0.5 ³y¿eczki proszku do pieczenia
0.5 kg moreli, wi¶ni lub agrestu
mas³o do wysmarowania blachy
2 ³y¿ki tartej bu³ki

Sposób wykonania:
Blachê wysmarowaæ mas³em i posypaæ tart± bu³k±. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem pudrem i gor±c± wod±. Ubiæ sztywn± pianê z bia³ek, a pod koniec ubijania dodaæ ³y¿kê cukru. Do masy z ¿ó³tek dodaæ pianê, przesian± m±kê pszenn±, ziemniaczan± i proszek do pieczenia, wymieszaæ, dodaæ pianê i delikatnie wymieszaæ ³y¿k±. Wy³o¿yæ na blachê i u³o¿yæ owoce (morele pokrajane na po³ówki, wi¶nie bez pestek). Piec w temperaturze oko³o 180 C. Zimne ciasto posypaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email