Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 19:27

"Mak z bakaliami"

Sk³adniki:
2 szklanki maku
5 dag fig
10 dag orzechów
15 dag rodzynków
2-3 ³y¿ki miodu
2 paczki cukru waniliowego
3 ³y¿ki posiekanej sma¿onej w cukrze skórki pomarañczowej
1. 5 szklanki cukru
0.5 szklanki ¶mietanki

Sposób wykonania:
Mak sparzyæ wod± i pozostawiæ na noc. Nastêpnego dnia odcedziæ i zmieliæ dwu-, trzykrotnie w maszynce do mielenia. Wymieszaæ z miodem, cukrem, ¶mietank± i pokrajanymi bakaliami, dodaæ cukier waniliowy i skórkê pomaranczow±. wy³o¿yæ na pó³misek, udekorowaæ po³owkami orzechów, Pozostawiæ w ch³odnym miejscu. Podawaæ na deser po wigilii lu po obiedzie pierwszego dnia ¶wi±t.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email