Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 19:22

"Deser z p³atków owsianych"

Sk³adniki:
3 szklanki mleka
3 czubiate ³yzki p³atków owsianych
1 szklanka owoców ¶wie¿ych lub z kompotu (najlepiej truskawek, czarnych porzeczek, wi¶ni, malin)
2 ³y¿ki cukru
otarta skórka od cytryny (po uprzednim sparzeniu)

Sposób wykonania:
P³atki zalaæ na godzinê mlekiem, po czym gotowaæ na ma³ym ogniu, a¿ siê rozklej±. Nastêpnie przetrzeæ przez sito i os³odziæ. W salaterce lub w ozdobnym kuflu uk³adaæ warstwami mus z p³atków i owoce. Z wierzchu mo¿na posypaæ pokrojonymi bakaliami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email