Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 19:18

"Krem malinowy"

Sk³adniki:
0.5 kg malin
1 szklanka mleka
1 szklanka ubitej ¶mietany
2 ³y¿ki ¿elatyny w proszku
0.5 szklanki cuktu pudru

Sposób wykonania:
¯elatynê rozprowadziæ niewielk± ilo¶ci± mleka (najlepiej na parze, nad wiêkszym garnkiem z gor±c± wod±), dodaæ do pozosta³ego mleka. Owoce utrzeæ z cukrem pudrem, dodajemy mleko, dok³adnie wymieszaæ. Na koniec dodaæ ubita ¶mietanê i roz³o¿yæ krem w miseczkach lub pucharkach. Pozostawiæ w ch³odnym miejscu, a podaj±c przybieraæ pozostawion± niewielk± ilo¶cia ¶mietany oraz malinami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email