Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 19:13

"Kisiel kakaowy"

Sk³adniki:
2.5 szklanki mleka
1 p³aska ³yzka m±ki ziemniaczanej
3 ³y¿ki kakao
3-4 ³y¿ki cukru

Sposób wykonania:
M±kê ziemniaczan± wymieszaæ z cukrem i kakao, dodaæ 0.5 szklanki zimnego mleka, wymieszaæ. Pozosta³e mleko zagotowaæ. Do wrz±tku wlewaæ powoli przygotowane sk³adniki, ca³y czas mieszaj±c. Mieszaj±c doprowadziæ do wrzenia, wlaæ do salaterek pozostawiæ do ostudzenie. Mo¿na podaæ z bit± ¶mietan±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email