Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 19:08

"Galaretka karmelowa"

Sk³adniki:
2 ³yzki cukru
1.5 szklanki mleka
2 ³y¿eczki ¿elatyny
2 ³y¿ki cukru pudru
0.5 laski wanilii
0.5 szklanki s³odkiej ¶mietany

Sposób wykonania:
2 ³y¿ki cukru zarumieniæ na suchej patelni, uwa¿aj±c ¿eby siê nie przypali³, dodaæ 3 ³y¿ki wody, gotowaæ na wolnym ogniu, a¿ siê karmel ca³kowice rozpu¶ci, ostudziæ. ¯elatynê wymieszaæ z kilkoma ³y¿kami zimnej wody, a gdy napêcznieje dolaæ trochê wrz±cej wody i wymieszaæ. Mleko przegotowaæ z wanili±, wymieszaæ z karmelem i ¶mietank±, dodaæ rozpuszczon± ¿elatynê, zagotowaæ. Wlaæ do salaterek, pozostawiæ do ostygniêcia.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email