Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 18:59

"Owoce w galarecie z bit± ¶mietan±"

Sk³adniki:
0.5 l kompotu morelowego
0.5 l kompotu gruzkowego
3 ³y¿eczki ¿elatyny
1 szklanka ¶mietany
0.5 szklanki cukru

Sposób wykonania:
Odcedziæ owoce, pokroiæ do¶æ grubo, u³o¿yæ w salaterkach. ¯elatynê wymieszaæ z kilkoma ³y¿kami zimnej wody, pozostawiæ a¿ napêcznieje, nastêpnie dolaæ trochê wrz±cej wody, rozpu¶ciæ ¿elatynê. Wlaæ do garnka sok z kompotów, dodaæ ¿elatynê, zagotowaæ, zalaæ owoce w salaterkach, pozostawiæ do wystudzenia. Ubiæ ¶mietanê dodaj±c cukier, przyozdobiæ ni± galaretkê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email