Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 18:48

"Deser kawowy"

Sk³adniki:
2 fili¿naki mocnej kawy
0.25 szklanki wina s³odkiego lub pó³s³odkiego
2 czubate ³y¿ki cukru
3 ¿ó³tka
lody np. waniliowe
5 dag rodzynek
owoce jagodowe

Sposób wykonania:
Kawê, wino, cukier i ¿ó³tka dok³adnie wymieszaæ w g³êbokiej misce, wsatwiæ naczynie do garnka z gor±c± wod± i ubijaj±æ trzepaczk±, podgrzewaæ na malutkim ogdiu, a¿ powstanie kremowa pianka. Do pucharków na³o¿yæ lody, polaæ je przestudzonym kremem kawowym, posypaæ rodzynkami, mo¿na przybieraæ owocami – np. wi¶niami, malinami, jagodamio itp.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email