Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:06

"Keks"

Sk³adniki:
3 szklanki m±ki
1 kostka mas³a
1 szklanka cukru
4 jajka
15 dag ró¿nych owoców kandyzowanych
10 dag rodzynków
1 ³y¿eczka spirytusu
2 ³y¿ki proszku do pieczenia
odrobina soli

Sposób wykonania:
Rodzynki namoczyæ w letniej wodzie. Utrzeæ mas³o z cukrem i odrobin± soli, dodaæ jajka i dalej ucieraæ jeszcze przez kilka minut. Ca³y czas ucieraj±c ciasto, dodawaæ porcjami przesian± m±kê. Gdy masa stanie siê jednolita, dodaæ proszek do pieczenia, rodzynki, owoce kandyzowane i spirytus. Blachê do pieczenia wy³o¿yæ pergaminem, wysmarowaæ mas³em i wysypaæ tart± bu³k±. Piec oko³o 40-45 minut w temperaturze oko³o 200 C (na z³oty kolor).

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email