Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Eugeniusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 17:31

[b]Botwinka[/b]

Sk³adniki:
6 ¶rednich buraczków
3 ³y¿ki cukru
1/2 ³y¿eczki soli
1 ³y¿eczka vegety
kwasek cytrynowy
2 du¿e gar¶cie li¶ci botwiny
ewentualnie ¶mietanka
4 jajka na twardo

Sposób przyrz±dzenia:
Buraki obraæ, przekroiæ na po³ówki albo æwiartki, ugotowaæ z cukrem, sol± i veget±, dosypaæ kwasek cytrynowy do smaku.
Umyæ i pokroiæ li¶cie, do³o¿yæ do buraków, gotowaæ 10 minut. Mo¿na zaprawiæ s³odk± ¶mietank±.
Podawaæ z w³o¿onym na talerz jajkiem przekrojonym na dwie lub cztery czê¶ci oraz ziemniakami polanymi t³uszczem ze zrumienion± cebulk±.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email